Zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Wołominie.

Informacje o nowo otwartym budynku Szpitala

W nowym budynku zlokalizowanych jest kilkanaście poradni specjalistycznych m.in. ginekologiczno-położnicza, neurologiczna, chirurgiczna dla dzieci i dorosłych, okulistyczna, urazowo-ortopedyczna, czy medycyny pracy, w których pacjentów leczyło będzie blisko stu lekarzy specjalistów. Do nowych przestrzeni przeniesiony został również zakład rehabilitacji oraz administracja szpitala.

W nowym budynku Szpitala od stycznia działalność rozpoczyna również nowocześnie zorganizowana przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dzieci i dorosłych, w której będzie można wykonać m.in. badania diagnostyczne, na przykład EKG oraz punkt szczepień dla dorosłych i oddzielnie dla dzieci. Infrastruktura Przychodni pozwala na przyjęcie nawet 25 tysięcy pacjentów. Do sprawnego obsłużenia pacjentów POZ zatrudnionych zostało 14 lekarzy rodzinnych, w tym także pediatrów oraz 6 pielęgniarek i położnych.

Inwestycja powstała ze środków budżetowych Powiatu Wołomińskiego oraz dzięki wsparciu dotacji celowej z budżetu państwa i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość wykonanych prac to blisko 70 mln zł, w tym blisko 38 mln zł pochodzi ze środków pozyskanych przez Powiat z inicjatywy Starosty Adama Lubiaka z dotacji celowej budżetu państwa. Głównymi celami realizowanej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz jakości świadczonych usług medycznych i rozwój infrastruktury zdrowotnej na terenie jednego z największych i najszybciej rozwijających się powiatów w Polsce – liczącego blisko 300 tys. mieszkańców.

Od 4 stycznia rozpoczyna działalność POZ, a Zakład Rehabilitacji i Przychodnia Specjalistyczna funkcjonują w nowym budynku na 1 piętrze!

 

 

Rejestracja POZ
22 76 33 200

Rejestracja Przychodni Specjalistycznej
22 76 33 200

Rejestracja dzieci chore
22 76 35 921

Rejestracja dzieci zdrowe
22 76 35 922

Zakład Rehabilitacji
22 76 33 263

 

 

3 stycznia 2023 r. – Uroczyste otwarcie

Gospodarzem uroczystości był Adam Lubiak Starosta Wołomiński. W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Andrzej Bittel Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Piotr Uściński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Zdzisław Sipiera Poseł na Sejm RP, Dominika Chorosińska Poseł na Sejm RP, Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego: Katarzyna Lubiak, Michał Prószyński, Konrad Rytel, Filip Nowak Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Lech Wąsowski Dyrektor Regionu Warbud S.A., Piotr Tokarz Kierownik Projektu Warbud S.A., Roman Drozdowski Kierownik Robót Warbud S.A.

W uroczystości uczestniczyli również: Radni Powiatu Wołomińskiego: Adam Pietrzak Przewodniczący Rady, Piotr Borczyński Wicestarosta Wołomiński, Członkowie Zarządu: Izabella Dziewiątkowska, Paweł Dąbrowski i Grzegorz Siwek, Skarbnik Powiatu Agnieszka Adam, Sekretarz Powiatu Aneta Piotrowska, Samorządowcy z Powiatu Wołomińskiego, płk Radosław Warchoł Dyrektor Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, pracownicy Szpitala oraz liczni przybyli na tę uroczystość goście.

Listy okolicznościowe do uczestników uroczystości skierowali: Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, Premier RP Mateusz Morawiecki, Wicepremier Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak oraz Minister Zdrowia Adam Niedzielski.

Po wielu przemówieniach, pełnych podsumowań i podziękowań Dyrektor Szpitala Grzegorz Krycki otrzymał symboliczny klucz do budynku, a statuetki za swój wkład w rozbudowę Szpitala otrzymali: Katarzyna Kamińska Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, Mariusz Poneta Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Katarzyna Król Kierownik Przychodni Specjalistycznej i POZ oraz Dorota Sandałowicz Naczelna Pielęgniarka. Na koniec, dziękując za okazane wsparcie Dyrektor wręczył kryształową statuetkę Staroście Wołomińskiemu.

Poświęcenia budynku dokonał JE Biskup Romuald Kamiński.

 

Po części oficjalnej goście uroczystości mogli zwiedzić nowy budynek.