Co to jest rehabilitacja kardiologiczna?

Rehabilitacja kardiologiczna to szereg działań, mających na celu wspieranie procesu zdrowienia pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego ale także zapobieganie dalszemu rozwojowi schorzeń poprzez modyfikację stylu życia.

Rehabilitacja kardiologiczna wskazana jest dla osób:

 • po zawale serca,
 • z chorobą niedokrwienną serca,
 • po zabiegach kardiochirurgicznych (np. po wszczepieniu zastawek, po przeszczepie serca),
 • po wszczepieniu rozrusznika serca,
 • po by-passach, 
 • w terapii schorzeń układu sercowo–naczyniowego (np. wrodzone wady serca, niewydolność serca, schorzenia naczyń obwodowych, dławica piersiowa stabilna).

Coraz częściej udział w programach rehabilitacji kariologicznej proponuje się osobom w podeszłym wieku, oraz osobom, u których choroba układu krążenia nie wystąpiła, ale obecne są czynniki ryzyka zwiększające prawdopodobieństwo zachorowania (np. cukrzyca).

Cele rehabilitacji kardiologicznej

 • poprawa wydolności wieńcowej i układu krążenia,
 • zahamowanie postępu choroby niedokrwiennej serca,
 • szybki powrót do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie,
 • poprawa ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,
 • poprawa jakości życia,
 • zmniejszenie ilości wizyt lekarskich i hospitalizacji, skrócenie okresów hospitalizacji, ograniczenie konieczności inwazyjnego leczenia kardiologicznego i kardiochirurgicznego,
 • przeciwdziałanie skutkom bezruchu,
 • zmniejszenie zaburzeń związanych z chorobami współistniejącymi (np. z cukrzycą, chorobami układu oddechowego) oraz uzyskanie pozytywnych zmian budowy ciała,
 • utrzymanie aktywności zawodowej.

Etapy rehabilitacji kardiologicznej

Rehabilitacja kardiologiczna składa się z trzech etapów. Etap pierwszy obejmuje czas, w którym pacjent przebywa w szpitalu. Jeśli stan pacjenta jest stabilny, rehabilitację rozpoczyna się od biernego uruchamiania w łóżku, a następnie samodzielnego siadania, wstawania i chodzenia po sali. Oznacza to, że chory płynnie przechodzi z pozycji leżącej, przez siedzącą, aż do stojącej.

Drugi etap rehabilitacji odbywa się np. w Oddziale Dziennym Rehabilitacji Kardiologicznej. Głównym celem rehabilitacji kardiologicznej jest powrót pacjenta do sprawności fizycznej i ruchowej poprzez stopniowe podejmowanie wysiłku fizycznego, indywidualnie dobranego do aktualnego stanu pacjenta, pod stałą opieką fizjoterapeuty. Działanie to ma umożliwić wykonywanie codziennych obowiązków domowych i zawodowych. Prowadzone są u nas treningi wytrzymałościowe na bieżni mechanicznej, treningi interwałowe, treningi oporowe oraz codziennie ćwiczenia ogólnousprawniające.

Ostatni, trzeci etap rehabilitacji jest bezterminowy, co oznacza, że powinien trwać przez całe życie chorego. Polega on na podjęciu regularnej, codziennej dawki ruchu dostosowanej indywidualnie do stanu zdrowia pacjenta w warunkach domowych. Najlepszy sport po zawale mięśnia sercowego to szybki chód (marsz lub popularny nordic walking), pływanie, codzienna gimnastyka czy jazda na rowerze. Dzięki takiej aktywności zwiększa się tolerancja wysiłku, a w dalszej perspektywie zmniejsza ryzyko nawrotu choroby.

Rehabilitacja kardiologiczna- ile trwa?
Turnus rehabilitacyjny prowadzony jest 22-24 dni.

Skierowanie na rehabilitację NFZ
Chętni do skorzystania z zajęć i zabiegów na oddziale dziennym rehabilitacji kardiologicznej muszą mieć skierowanie z kodem 2308, które może wystawić lekarz:

 • oddziału kardiologii,
 • oddziału kardiochirurgii,
 • oddziału chorób wewnętrznych,
 • poradni kardiologicznej,
 • poradni rehabilitacyjnej.