Traumatologia narządu ruchu jest odrębną dziedziną, a przyjmowani pacjenci trafiają na oddział ze wskazań nagłych/pilnych. Operacje te traktowane są jako pilne i zaopatrywane w dniu urazu (np. rany cięte) lub w ciągu najbliższych dni. Oddział kompleksowo zaopatruje pacjentów po złamaniach zarówno w obrębie kończyny górnej (złamania w obrębie barku, łokcia, przedramienia, nadgarstka, a na kościach śródręcza i paliczków kończąc) oraz kończyny dolnej (złamania szyjki kości udowej, przezkrętarzowe najczęstsze złamanie w obrębie stawu kolanowego, skomplikowane złamania typu pilon kości piszczelowej, złamania w obrębie stopy). Zajmujemy się również zaopatrywaniem zerwanych ścięgien Achillesa czy mięśnia dwugłowego ramienia.