Przygotowanie go gastroskopii
Pobierz plik

Prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji i zaleceń

1) 6 godzin przed badaniem, do chwili jego wykonania ZABRANIA SIĘ spożywania jakichkolwiek posiłków. 4 godziny przed badaniem zabrania się picia płynów. Pacjent musi być na czczo!!!!

2) Osoby z chorobami wymagającymi stałego, regularnego przyjmowania leków (np. nadciśnienie tętnicze, choroby serca, padaczka i inne) w dniu badania powinny zażyć poranną dawkę leku, popijając niewielką ilością wody.

3) Osoby chorujące na cukrzycę powinny skonsultować się z lekarzem kierującym na badanie sposób przygotowania do badania oraz poinformować o cukrzycy rejestrację naszego ośrodka.

4) Osoby przyjmujące leki obniżające krzepliwość krwi (np. Acenokumarol, Sintrom, Ticlid, Plavix, Aspirynę, Acard, Acesan i inne) powinny o tym poinformować lekarza wykonującego badanie.

5) 14 dni przez badaniem należy odstawić leki zmniejszające wydzielanie kwasu solnego.

Badania nie należy wykonywać w ciągu 30 dni po zakończeniu antybiotykoterapii.

Jeżeli zaistnieje konieczność przyjmowania antybiotyków na miesiąc przed wyznaczoną datą badania diagnostycznego – termin badania należy przesunąć.

6) Kobiety ciężarne i matki karmiące piersią powinny skonsultować z lekarzem kierującym na badanie sposób przygotowania do badania.

7) Prosimy o przyniesienie i okazanie lekarzowi przed badaniem opisów uprzednio wykonanych badań endoskopowych. Pacjenci powinni dokładnie znać nazwy i dawki przyjmowanych leków lub posiadać ich spis.

8) Osoby wymagając okularów do czytania proszone są o ich zabranie ze sobą.

9) Wyznaczona godzina badania może ulec przesunięciu, ponieważ czas trwania zabiegów jest trudny do przewidzenia.

 

W RAZIE WĄTPLIWOŚCI OPTYMALNYM POSTĘPOWANIEM JEST KONSULATCJA Z LEKARZEM Z LEKARZEM KIERUJĄCYM NA BADANIE.