Oddział Okulistyczny
 • Zalecane jest zaświadczenie od lekarza internisty o stanie zdrowia z uwzględnieniem planowanego zabiegu.
 • W przypadku innych schorzeń wskazane są dodatkowe badania i konsultacje
  (np. stomatologiczne, laryngologiczne, kardiologiczne).
 • Wskazane jest szczepienie przeciw żółtaczce (minimum 2 dawki).
 • Uprzejmie prosimy o załączenie kart informacyjnych z poprzednich hospitalizacji.
 • W dniu poprzedzającym wykonanie zabiegu proszę zjeść ostatni posiłek do godziny 22:00 i dokładnie umyć całe ciało.

 W dniu przybycia do szpitala:

 • Proszę zgłosić się na czczo (bez jedzenia i picia) po przyjęciu porannej dawki swoich leków (poza lekami na cukrzycę i lekami przeciwkrzepliwymi).
 • Proszę zabrać ze sobą listę stosowanych leków oraz stosowane leki w oryginalnych opakowaniach.
 • W dniu operacji pacjent zgłasza się po porannej toalecie z uwzględnieniem dokładnej toalety twarzy (twarz bez makijażu, paznokcie bez lakieru, tipsów, akrylu, włosy związane gumką).
 • Bezpośrednio przed wejściem na sale zabiegową proszę usunąć protezy zębowe, szkła kontaktowe, zdjąć okulary.
 • Bezpośrednio przed zabiegiem skorzystać z toalety.
 • Pacjent po zabiegu przebywa od 2 do 3 godzin na oddziale, wskazane jest zabranie ze sobą wody niegazowanej i kanapki.

 Uwaga!

 • Jeżeli pacjent leczony jest lekami pochodnymi kwasu acetylosalicylowego (Aspiryna, Polopiryna, itp.) wskazane jest odstawienie tego leku na 7-10 dni przed planowanym terminem zabiegu.
 • Jeżeli pacjent jest leczony lekami przeciwkrzepliwymi (Acenokumarol, Sintrom, Aclotin, Pradaxa, Xarelto, Plavix, Clopidogrel itp.) przed planowym terminem zabiegu należy zgłosić się do lekarza prowadzącego.
 • Na 4 dni przed terminem należy oczyszczać powieki 2-3 razy preparatem Blephasol lub Blephaclean, preparaty te są ogólnodostępne w aptekach.

 Badania zalecane do zabiegu operacyjnego (na 2 tygodnie przed terminem):

 • Badanie EKG,
 • Badania laboratoryjne: morfologia krwi, elektrolity: potas, glukoza, mocznik, kreatynina, FT3 i FT4 w przypadku chorób tarczycy, wskaźnik INR w przypadku leków przeciwkrzepliwych.