Ukazały się publikacje dotyczące prowadzonych badań nad leczeniem torbieli pilonidalnej, wypadania odbytnicy, guzów jelita grubego, modelu zwierzęcego służącego do rekonstrukcji urazów krocza, ropni odbytu oraz prace opisujące przypadki kliniczne.

Lista publikacji w latach 2010 – 2018

1. Wczesne wyniki leczenia operacyjnego torbieli pilonidalnej metodą przesuniętego płata skórnego Ciesielski P, Mossakowska S, Górnicki K. Proktologia suplement 1/2010: 22-23.

2. Krwotok z raka gruczołów potowych skóry okolicy szyiCiesielski P, Górnicka B, Górnicki K, Kołodziejczak M, Siekierski P. Opis przypadku: Wsp Onkol: 2013;17 (1) 100-102

3. Choroby proktologiczne wymagające interwencji w ramach ostrego dyżuru chirurgicznego Kołodziejczak M, Ciesielski P. Polski Przegląd Chirurgiczny 2013;85 255-191.

4. Metody operacji i leczenia cysty włosowej Ciesielski P, Górnicki K, Gorajska M. Polski Przegląd Chirurgiczny suplement: 2013/1 24-25

5. Ocena porównawcza wyników leczenia operacyjnego torbieli pilonidalnej metodą prostego wycięcia z marsupializacją brzegów z metodą przesuniętego płata skórnego sposobem Limberga Dutkiewicz P, Ciesielski P, Gorajska M. Polski Przegląd Chirurgiczny suplement: 2013/1 116-117.

6. Ocena porównawcza wyników leczenia operacyjnego torbieli pilonidalnej metodami Limberga i Bascom IIGorajska M, Ciesielski P, Dutkiewicz P.Polski Przegląd Chirurgiczny suplement: 2013/1 126-127.

7. Gojenie ran w kanale odbytu Kołodizejczak M, Ciesielski P, Kosin A.Nowa Medycyna: 2013; 1 16-20.

8. Ocena wpływu czynników pośrednich (wieku, typu operacji i czasu od rozpoznania do operacji) na zakres wykonanych zabiegów operacyjnych u chorych na raka jelita grubego operowanych w szpitalu powiatowym w Wołominie Ciesielski P, Górnicki K, Żuk M.Postępy Nauk Medycznych; 2013; 8 536 – 542.

9. Metody leczenia operacyjnego torbieli pilonidalnej z pierwotnym zamknięciem rany i przemieszczeniem szpary pośladkowej Ciesielski P, Skoczylas J. Nowa Medycyna; 2014, 1 10-13.

10. Retrospektywna ocena porównawcza metod leczenia szczeliny odbytu: sfinkterotomii wewnętrznej tylnej powierzchownej oraz sfinkterotomii wewnętrznej lewobocznej w materiale własnym Ciesielski P, Kucharczyk A, Kołodziejczak M, Dutkiewicz P, Mossakowska S.Nowa Medycyna Koloproktologia; 2016, 1;5-14

11. Miejsce hemoroidektomii metodą Miligan-Morgana we współczesnym algorytmie leczenia choroby hemoroidalnej – przegląd aktualnego piśmiennictwaKołodziejczak M, Ciesielski P, Dutkiewicz P.Nowa Medycyna Koloproktologia; 2016, 1;22-28

12. Od wziernika Hiporatesa do współczesnego rektoskopu Ciesielska M, Ciesielski P. Nowa Medycyna Koloproktologia 2016; 23(2): 77-80

13. Ropnie i przetoki odbytu w ciąży i okresie okołoporodowym – algorytm postępowania terapeutycznego Ciesielski P, Kołodziejczak M.Medycyna po Dyplomie, 2016;3 (67); 25-30.

14. Ocena wyników leczenia chirurgicznego chorych na raka jelita grubego w szpitalu powiatowym w porównaniu z wynikami ośrodka wysokospecjalistycznego Ciesielski P, Berut M, Górnicki K, Skoczylas J, Gorajska M, Żuk M, Rutkowski A, Dłubek J, Dziki A. PolskiPrzegląd Chirurgiczny 2016, 88, 4, 331-343.

15. Miejsce laternatywnych metod leczenia choroby hemoroidalnej we współczesnym algorytmie terapeutycznym Ciesielski P. Kucharczyk A. Dutkiewicz P. Nowa Medycyna 2016;4: 144-152

16. Miejsce klasycznych operacji przetok odbytu we współczesnym algorytmie leczenia przetok odbytu w świetle nowych technik operacyjnych Kołodziejczak M. Ciesielski P. Nowa Medycyna 2016;4:138-144.

17. Jakie metody leczenia choroby hemoroidalnej i szczeliny odbytu wybierają proktolodzy?  Ciesielski P, Kołodziejczak M, Siekierski P. Nowa Medycyna 2017;3:105-113

18. Chirurg na sali porodowej Kołodziejczak M, Ciesielski P, Kamiński F. Ciesielska M, Ciesielski P. Nowa Medyna. 2017;4:164-171

19. Historyczne metody leczenia hemoroidów Ciesielska M, Ciesielski P. Nowa Medyna. 2017;4:171 – 177

20. Pierwotny rak gruczołowy jelita krętego powodujący niedrożność u 84 letniej kobiety Łampika K, Dutkiewicz P, Ciesielski P. Opis przypadku. Nowa Medycycna;2018;

21. Włosy zwierzęce jako rzadka przyczyna powstania torbieli pilonidalnej Dutkiewicz P, Ciesielski P, Opis przypadku. Nowa Medycyna; 2018;

22. New porcine model of perineal tear and its utility in physicians’ training on the reconstruction of 3rd and 4th degree perineal tear during vaginal delivery Ciesielski P, Kołodziejczak M. Ginekologia Polska 2018;