Jeśli potrzebujesz informacji dotyczącej ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego w naszej Przychodni Przyszpitalnej, napisz do nas. Na przesłane e-mail`e odpowiadamy w najbliższym możliwym terminie.

Pamiętaj!
➡️Kiedy jest podejrzenie zakażenia, ale nie masz jeszcze objawów, pozostań w domu i unikaj kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.
➡️Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśnij TELEFONICZNIE pod numerem Infolinii NFZ 800 190 590
➡️NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PORADNI (chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie) ani nie udawaj się do szpitala, NPL lub na SOR bez wcześniejszego uzgodnienia, gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.
➡️Jeden chory pacjent (również TY) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni!!