W dniu 1.10.2020 r. została podpisana umowa na remont Oddziału Neurologii na II piętrze budynku głównego Szpitala. Umowa została podpisana przez Dyrektora Naczelnego Szpitala Pana Grzegorza Kryckiego oraz Panią Ewę Szklarczyk dyrektor firmy MEDIMIX przy udziale Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych Pana Mariusza Ponety.

Realizacja umowy odbywać się będzie w dwóch etapach. W pierwszym zostanie wykonana dokumentacja projektu budowlanego, wykonawczego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Drugi etap będzie polegać na wykonaniu robót budowlanych oraz przekazaniu wykonanych obiektów oraz infrastruktury.

Koszt remontu wyniesie  3 666 900 zł, a termin jego wykonania wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie to 15.03.2021 r.