15 czerwca 2021 r. to jeden z najważniejszych w tym roku dni dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Właśnie tego dnia, w obecności bardzo ważnych gości ze Starostwa Wołomińskiego oraz z Rady Powiatu miało miejsce uroczyste otwarcie wyremontowanego i wyposażonego w najwyższej jakości sprzęt medyczny Oddziału Neurologii. Modernizacja, która rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku, kosztowała niemal 5 ml złotych. Większość kwoty pochodziła ze Starostwa Powiatowego, pozostałe – to środki własne Szpitala.

W uroczystym otwarciu i przecięciu wstęgi, oprócz Grzegorza Kryckiego, Dyrektora Szpitala, Agnieszki Wolskiej, Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa oraz Mariusza Ponety, Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych wzięli też udział: Starosta Wołomiński Adam Lubiak, Przewodniczący Rady Powiatu Adam Pietrzak, członkowie Zarządu Powiatu Wołomińskiego Grzegorz Siwek i Paweł Dąbrowski, Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia Agnieszka Kibart, Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju Jolanta Lejk, skarbnik powiatu Agnieszka Adam
i sekretarz powiatu Agnieszka Piotrowska. Ze strony personelu Szpitala wstęgę przeciął Ordynator Neurologii Andrzej Dziubiński
i Pielęgniarka Oddziałowa Agnieszka Polak, która za wyjątkowe zaangażowanie podczas całego procesu modernizacji otrzymała bukiet róż od Dyrektora Grzegorza Kryckiego.

Podczas przemówienia Pan Dyrektor Grzegorz Krycki podkreślił, że to kolejna ważna inwestycja zmieniająca oblicze Szpitala. Sprawiająca, że staje się on placówką ma miarę zwiększających się potrzeb mieszkańców powiatu i oferującą nowoczesną opiekę lekarską. – Jesteśmy świadkami, jak się sukcesywnie, na przestrzeni dwóch lat nasz Szpital zmienia. Prosimy też władze powiatu, by nadal wspierały nas na rzecz rozwoju i zmian, których wymaga Szpital.
W imieniu Rady Powiatu Wołomińskiego przemawiał Pan Przewodniczący, a jednocześnie Przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej Pan Adam Pietrzak. – Chciałbym podziękować za Państwa pracę na rzecz Szpitala, powiatu i pacjentów. Zapewniacie Państwo godne warunki pacjentom podczas choroby, a my ze swej strony chcielibyśmy zapewnić Wam jak najlepsze warunki pracy. Ten wyremontowany Oddział Neurologii to ważny krok w tym kierunku. Z kolei Starosta Wołomiński Adam Lubiak podziękował Radzie Zarządu, która zawsze podejmuje decyzje dotyczące Szpitala jednomyślnie. Ogromne podziękowania skierował też do całego personelu Szpitala.
Dziękuję również kadrze zarządzającej, panu Dyrektorowi Grzegorzowi Kryckiemu, za to, że potrafi urzeczywistniać pomysły, które unowocześniają Szpital. Dziękuję też Dyrektor Agnieszce Wolskiej, która jest świetnym lekarzem oraz Dyrektorowi Mariuszowi Ponecie, na którego barkach spoczywa cały ciężar powadzonych w Szpitalu inwestycji.

Po przemówieniach i poświęceniu nowego Oddziału Neurologii przez księdza Piotra Krasuskiego Dyrektor Szpitala zaprosił gości na zwiedzanie sal, m.in. nowocześnie wyposażonej sali udarowej z 6 elektrycznymi łóżkami do intensywnej terapii i monitorami modułowymi z centralą monitorującą oraz izolatki ze śluzą i podwójnymi, automatycznie zamykanymi drzwiami. Wszystkich łóżek jest na Oddziale 28 (z materacami przeciwodleżynowymi), a sale chorych mają własne łazienki i telewizory. Łóżka są elektryczne i posiadają barierki zabezpieczające oraz panele z systemem przywołującym, możliwość ustawiania światła do czytania i panel regulujący położenie pacjenta.
Na korytarzu znajduje się automat/wpłatomat, w którym pacjenci mogą zakupić (także za pomocą karty) dostęp do programów telewizyjnych, doładowanie komórki bądź dostęp do internetu.

Realizacja tego niezwykle potrzebnego, ale też wymagającego znacznych nakładów finansowych przedsięwzięcia nie byłaby możliwa gdyby nie ogromne wsparcie, pomoc i zaangażowanie Pana Starosty Adama Lubiaka, Pana Przewodniczącego Adama Pietrzaka, całego Starostwa oraz Rady Powiatu. Dzięki temu możemy oferować mieszkańcom naszego powiatu coraz wyższej jakości świadczenia medyczne w komfortowych warunkach.