Wczoraj, w gabinecie Dyrektora Grzegorza Kryckiego, odbyło się spotkanie, na którym omawiano współpracę ze Specjalistycznym Szpitalem Urologicznym Mazovia w Warszawie.
 
W spotkaniu, oprócz Dyrektora, uczestniczyli także: dr hab. n. med. Igal Mor Dyrektor Szpitala Mazovia, Starosta Wołomiński Adam Lubiak, dr Katarzyna Kamińska Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa i Kierownik Oddziału Wewnętrznego oraz Edyta Kisielińska-Watrak Dyrektor ds. Rozwoju Szpitala Mazovia.
 
W nowym roku rozpoczniemy ścisłą współpracę ze specjalistami z warszawskiego szpitala. Rozwiązanie to ma zapewnić mieszkańcom naszego regionu, którzy borykają się z problemami urologicznymi, odpowiednie leczenie i opiekę, a jednocześnie skrócić oczekiwanie na wizytę u lekarza urologa w naszej placówce, w Wołominie.
 
Wiadomość jest naprawdę doskonała dla wszystkich panów i ich rodzin, a gwarancją wysokiej jakości udzielanych w przyszłości świadczeń medycznych jest osoba dr hab. n. med. Igala Mora, Dyrektora Mazovii, ale też Przewodniczącego Sekcji Urologii Robotowej Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz członka Europejskiego Towarzystwa Urologicznego