Ten typ nowotworu zwykle występuje u osób dorosłych (średnia wieku: 60 lat). Wiele nowotworów odbytu spowodowane jest infekcja wirusa HPV (tego samego który powoduje raka szyjki macicy). Wykazano że stosowanie szczepień ochronnych zmniejsza częstość występowania stanów przedrakowych.

Jak rozpoznajemy oraz jak leczymy raka odbytu?
Podstawową w przypadku diagnostyki raka odbytu jest badanie per rectum. W przypadku podejrzenia nowotworu kolejnym badaniem jest ano-/rektoskopia z pobraniem wycinków do badania histopatologicznego). Dodatkowo można posiłkować się następującymi badaniami: tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy, rezonans magnetyczny, PET-TK, USG treansrektalne.

Typ leczenia zależny jest od wielkości guza oraz stopnia jego zaawansowania. Podstawowymi metodami leczenia nowotworów odbytu są chemioterapia oraz radioterapia. Zazwyczaj radioterapia trwa przez około 5-6 tygodni, chemioterapia natomiast najczęściej zalecana jest w pierwszym i piątym tygodniu leczenia. Nieinwazyjne metody leczenia onkologicznego pozwalają na zachowanie zwieraczy odbytu u około 85% pacjentów. Leczenie chirurgiczne obejmuje miejscowe wycięcie zmiany (u pacjentów których guz nie przekracza 1cm (w odpowiednim stopniu zaawansowania. W przypadku pacjentów którzy wcześniej zostali poddani chemioterapii i radioterapii u których te metody nie przyniosły pożądanego skutku stosujemy całkowite wycięcie odbytu.